Psycholog Lublin

Wszechstronna pomoc psychoterapeutyczna
Wszechstronna pomoc psychologiczna oferowana przez psycholog Agatę Porębę – Chabros skierowana jest wobec osób które zmagają się z różnymi trudnościami w dowolnych sferach życia. Z tego powodu, osoby, które poczują, że na co dzień nie dają rady sobie ze standardowymi sytuacjami mogą zgłaszać się do gabinetu psychoterapeuta Lublin, gdzie korzystać mogą z opcji wsparcia takich jak: konsultacja psychologiczna, diagnoza psychologiczna, czy psychoterapia. W czasie konsultacji, po wstępnej rozmowie psycholog wstępnie dookreśla zakres trudności z jakimi zmaga się pacjent. Na takiej podstawie wyznaczany jest rozkład spotkań terapeutycznych. Jeśli klient zdecyduje się na wzięcie udziału w psychoterapii to zapewniony może być, że bezzwłocznie dostrzeże zmiany w swoim funkcjonowaniu. Psychoterapia w nurcie systemowym wyznaczona może być również do najbliższych klienta. Wiodącym postulatem takiej psychoterapii jest zrozumienie całego systemu, co może przełożyć się na późniejsze relacje rodzinne. Klienci którzy pojawiają się w gabinecie lubelskiej psycholog mogą również skorzystać z diagnozy psychologicznej, jaka obejmuje: diagnostykę sprawności intelektualnej, diagnostyki osobowości albo zdiagnozowanie zaburzeń, w zależności od tego, czego wymaga określony pacjent. Diagnozy wykonywane są na równi dla dzieci, nastolatków, jak i dla osób dorosłych. Kiedy klient ma takie życzenie, to diagnoza może zostać przedstawiona pisemnie, dla kolejnych konsultacji albo dla określonej instytucji.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

Kategorie

Publikacje: